KRYSOKOLLA

KUL ATT VETA: Krysokolla är en attraktiv blå/grön sten som representerar en unik färg i stenarnas värld. Stenen omnämns första gången i litteraturen av Theophrastus, 315 f.Kr. Namnet kommer från det grekiska ordet "chrysos" som betyder guld och "kolla" som betyder klister, detta på grund av att stenen liknar andra material som användes för att löda guld under antiken. Stenen kallas för "harmonins sten" och tros kunna rena en plats eller person från negativa vibrationer. Den sägs även hjälpa mot rädsla, ångest och skuldkänslor. Inom healing används den mot astma, emfysem, tuberkolos, lunginflammation och muskelsjukdomar ©.
Produkter
Övrigt