SODALIT

KUL ATT VETA: Sodalit är en sällsynt sten som upptäcktes på Grönland i början av 1800-talet. Sitt namn har den fått efter sin höga halt av natrium (sodium). Sodalit har kallats "Princess Blue" efter prinsessan Patricia som blev så förtjust i stenen att hon valde den för alla inredningsdetaljer i Marlborough House i England. Inom healingen används stenen för att skapa inre frid och klara upp mental förvirring. Den sägs även vara hjälpsam vid inlärning och förståelse, och har ibland kallats vishetens sten ©.
Produkter
Övrigt