MALAYSIAN JADE

KUL ATT VETA: Malaysian jade är det kommersiella namnet på bergarten kvartsit som färgats i grönt eller annan färg. Kvartsit, en jämnkornig, vanligtvis vit eller grå metamorf bergart (metamorfa bergarter är en grupp bergarter som bildas då magmatiska eller sedimentära bergarter utsätts för höga tryck och temperaturer) som huvudsakligen består av kvarts. Kvartsit är vanlig i Sverige och används bland annat som vägbeläggningsmaterial och i eldfasta material. Hårdhet 7 på Moh’s skala. Inte att förväxla med mineralen kvarts ©.
Produkter
Övrigt