BERGKRISTALL (SYNTETISK)

KUL ATT VETA: Det finns framförallt fyra utmärkande skillnader mellan bergkristall och syntetiskt framställd kristall/glas: - Bergkristall innehåller minst 99% kiseldioxid medan glas innehåller som mest 80%. Glas innehåller också bly som tillsätts för att öka klarheten och förmågan att bryta ljuset (som exempel kan nämnas Swarovski kristaller som innehåller 32% bly). - Bergkristall har en tydlig kristallstruktur (molekylerna ligger uppradade) medan glas har en ”flytande” struktur (molekylernas placering är slumpartad). - Bergkristall klarar mycket högre temperaturer än glas. - Bergkristall fungerar som en elektrisk ledare medan glas fungerar som en elektrisk isolator. Det enklaste sättet att testa om en bergkristall är äkta att försöka repa den med ett hårdare material. Bergkristall har en hårdhet på 7, så de enda stenar som kan göra en repa i stenen är topas, korund (safir och rubin) och diamant (en stens hårdhet indikerar alltså inte hur tålig den är mot slag och yttre våld). Man kan också titta på stenen i ett mikroskop för att se kristallstrukturen. Är stenen helt ren utan synliga strukturer så är det glas ©.
Produkter
Övrigt