KROMDIOPSID

KUL ATT VETA: Kromdiopsid är en relativt ny sten i ädelstensvärlden men har fått stor uppmärksamhet på grund av sin intensivt gröna färg. Stenen beskrevs första gången runt 1800. Namnet kommer från grekiskans ”dis” (två typer) och ”opsis” (åsikt) och syftar på stenens två olika sätt att bilda de vertikala prismorna. Kromdiopsid har hittats i Kanada, Syd-Afrika och Ryssland. I gamla tider så trodde man att kromdiopsid hade fallit ner på jorden från livets träd och att det därför var nödvändigt att begrava de döda med en sten för att försäkra sig om ett nytt liv. I vissa kulturer så förknippades stenen med lugn och ro och placerades på pannan innan vila för att försäkra om sköna drömmar ©.
Produkter
Övrigt