KRYSOPRAS

KUL ATT VETA: Krysopras är den högst värderade medlemmen av kalcedon-gruppen och prisas för sin färg och sällsynthet. Namnet kommer från de grekiska orden "chrysos" och "prason" som betyder "guld" och "purjolök". Färgen kan variera från gulgrönt och äppelgrönt över till gräsgrönt beroende på förekomsten av silikater och nickeloxid. Stenen omnämns i Bibeln som en av de tolv ädelstenar som murades in i Jerusalems stadsmurar (Uppenbarelseboken 21:19). Under 1300-talet var krysopras en mycket populär sten i Europa och användes flitigt till dekorationer och utsmyckningar i kyrkor och kapell. Den sägs vara en "seger-sten" och användes under 1700-talet av tjuvar som trodde att om man stoppade en sten i munnen så blev man osynlig......... :-) Idag tror man att stenen ger tur och framgång och den används inom healing för att bota ögonsjukdomar, skydda mot sexuellt överförda sjukdomar och förstärka immunsystemet ©.
Produkter
Övrigt