Sterling silver

Sterling silver är en legering av silver och koppar (ibland även zink). Silverinnehållet är 92,5 %.
Produkter
Övrigt