OBSIDIAN

KUL ATT VETA: Obsidian är resultatet av vulkanisk lava som kommit i kontakt med vatten och finns i flera varianter. Den anses som extremt beskyddande och sägs blockera alla negativ energier. Under medeltiden ansågs den ha förmågan att driva ut onda andar ©.
Produkter
Övrigt