BIOTIT

KUL ATT VETA: Biotit är ett vanligt mineral inom mica-gruppen (tillsammans med bl.a. muscovit och lepidolit) och namngavs av J.F.L. Hausmann 1847 för att hedra den franske fysikern Jean-Baptiste Biot. Biotit består av järn, magnesium, aluminium, kisel, syre och väte som bildar tunna lager vilka binds samman av kaliumjoner. Den kallas ibland för järn-mica p.g.a sin höga förekomst av järn. Stenen hittas ibland som stora klyvbara kristaller i New England, Virginia, North Carolina och Ontario, men den största dokumenterade kristallen upptäcktes i Iveland, Norge, och mätte ca 7 kvm. Biotit är en vacker svart sten med inslag av silver- och bronsnyanser som sällan erbjuds till försäljning inom smyckesindustrin ©.
Produkter
Övrigt