Elytra (täckvingar)

Dessa täckvingar är insamlade från skalbaggar som dött en naturlig död i fångenskap. Alla skalbaggar kommer från farmar i Thailand som föder upp enligt CITES fördordningar (Convention of Internation Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Täckvingar är hos insekter förtjockade framvingar som ligger över och skyddar bakvingarna och ofta även bakkroppen. Särskilt bland skalbaggar förekommer mycket hårda täckvingar (kallade elytra, singular elytron) som fungerar som sköldar och skyddar skalbaggens känsliga flygvingar och bakkropp från skador.

Produkter
Övrigt