HYPERSTHENE

KUL ATT VETA: Namnet hypersthene kommer från grekiskans “hyper” som betyder över och “sthene” som betyder kraft/styrka. Färgen varierar från grått över till brunt (bronzit) och grönt och stenens hårdhet är 5-6 på Moh’s skala. Den uppvisar även det fenomen som kallas chatoyancy (Cats Eye effekt), vilket ger den ett inneliggande skimmer. Den största fyndigheten idag finns i Adirondack Mountains, New York. Stenen kategoriseras som en variant av enstatit och inte som en separat mineral. Enstatit är ett mineral som i huvudsak består av magnesium och kisel, men även en mindre del järn förekommer och när järnmängden är tillräckligt stor så kallas mineralen hypersthene. Krångligt, eller hur? Inom metafysiken så tror man att stenen stärker självkänslan och förmågan att visa känslor samt hjälper bäraren att överkomma blygsel ©.
Produkter
Övrigt