Thai Karen silver

Thai Karen silver är en legering av silver och koppar (ibland även zink). Silverinnehållet är 97 %, d.v.s. något högre än hos Sterling silver.
Produkter
Övrigt