Kommersiellt namngivna stenar

I den här kategorin listar vi stenar som säljs under påhittade kommersiella namn. Dessa namn är ofta skapade i syfte att missleda och få köpare att tro att de köper äkta vara. Vi vill på detta sätt öka medvetenheten och kunskapen om det här fenomenet.

Produkter
Övrigt