SILLIMANIT

KUL ATT VETA: Sillimanit är en sällsynt sten som fått sitt namn efter geologi- och kemiprofessorn Benjamin Silliman (1779-1864) vid Yale University. Stenen beskrevs första gången 1824 efter ett fynd i Connecticut, USA. Sillimanit är ett aluminium silikat, besläktat med andalusit och kyanit. Dessa tre mineraler har samma kemiska sammansättning men olika kristallstruktur. Kyanit bildas i lägre temperaturer med högre tryck, andalusit i lägre temperaturer med lägre tryck och sillimanit i högre temperaturer med högre tryck. Fyndigheter av sillimanit förekommer på en mängd platser, men transparenta stenar är mycket sällsynta och därför eftersökta av samlare över hela världen. Stenen förekommer i en mängd färger, från färglös till grå/vit/grönaktig, gulaktig, brunaktig och blå/violett. Blå och violetta stenar hittas på Burma, grå/gröna på Sri Lanka. Sillimanit är 6,5–7,5 på Moh’s hårdhetsskala ©.
Produkter
Övrigt