Cloisonné

KUL ATT VETA: Cloisonné-tekniken kom till Kina från Persien redan på 700-talet. Den nådde sin högsta blomstring i Kina från 1600-talet och fick under 1800-talet betydelse för konstarten i Europa. Cloisonné tillverkas i en process om åtta steg. Först formas föremålet till av en kopparstomme. Sedan löds koppartrådar på i det mönster som skall vara. Därefter fylls mönstret med de färgpigment som skall utgöra de olika färgerna i de celler som bildats av de fastlödda koppartrådarna. Sedan bränns föremålet i ugn i flera omgångar, varefter det poleras för att få den färdiga ytan.
Produkter
Övrigt