TIGERÖGA

KUL ATT VETA: Tigeröga har fått sitt namn just på grund av sin likhet med en tigers öga. Den uppvisar samma gyllenbruna skimmer, vilket beror på stenens gula och bruna parallella fibrer och närvaron av järnoxid. Detta fenomen med ett inneliggande skimmer kallas chatoyancy (från franskans ”kattöga”). Stenen har prisats av människan sedan antiken och de romerska soldaterna bar stenen med sig i strid som skydd. Man trodde även att tigeröga var en allseende sten som erbjöd beskydd under resor och stärkte övertygelser och självförtroende. I dag används stenen av healers för att fokusera sinnet ©.
Produkter
Övrigt