RUBIN

KUL ATT VETA: Skönheten, sällsyntheten och den historiska mystiken runt rubinen är odiskutabel. Den har brutits av människan i över 2 500 år och de gamla hinduerna var så förtrollade av rubinens färg att de kallade den "Ratnaraj" som betyder "Kungen av stenar". De trodde att rubinens färg berodde på en outsläcklig eld som brann inuti stenen och som skulle ge sin bärare ett långt liv och även ha förmågan att få vatten att koka........ Rubinen har fått sitt namn efter det latinska ordet "rufus" som betyder röd. Dyrkad genom historien så har många varit övertygade om stenens mystiska krafter och många civilisiationer har förknippat stenen med passion, kärlek och romantik på grund av den intensivt röda färgen. Rubiner troddes även ha förmågan att ge visdom, hälsa och tur i spel. I gamla tider så kallade man alla röda ädelstenar för rubin. Det var inte förrän på 1700-talet som kemiska tester förbättrades så att man kunde fastställa de olika stenarnas identitet. Faktum är att många av de berömda "rubinerna" i de europeiska kronjuvelerna har sedemera indentiferats som röda spineller eller granater. Som exempel kan nämnas att "Black Prince Ruby" som stolt vilar i mitten på "British Imperial State Crown" faktiskt är en röd spinell. Gamla legender på Ceylon (Sri Lanka) berättar att när den demoniske "King Ravan" tillintetgjordes så gav hans blod rubinen dess intensivt röda färg. De amerikanska indianstammarna trodde att om man offrade en rubin till gudarna så skulle man återfödas som hövding. På Burma trodde krigarna att om man placerade en rubin under skinnet så skulle man framkalla en mystisk kraft som gjorde dem oövervinnerliga i strid. På 1200-talet berättade Marco Polo om Kublai Kahn, den mongoliske kejsaren av Kina, att han vid ett tillfälle erbjöd en hel stad i utbyte mot en rubin som hade en storlek av en mans finger. På grund av sin fluorescerande förmåga så lyste en gigantisk rubin upp ett helt rum i det kinesiska kejserliga palatset. Under medeltiden så trodde man att rubinen kunde varna sin ägare om förestående olyckor genom att anta en mörkare färg......... Om man bortser från färgen så är rubiner identiska med safirer. Båda tillhör det mineral som kallas korund och är det näst hårdaste materialet efter diamant. Visste du att rubiner är mer sällsynta än diamanter? Under de senaste 60 åren så har det hittats en ny diamantfyndighet i stort sett varje månad, medan rubiner fortfarande endast kan hittas i en handfull gruvor världen över. Rubiner är även dyrare än diamanter om man räknar på pris per karat (en 16 karats rubin som såldes hos Sothebys i New York i oktober 1988 inbringade inte mindre än $3,630,000, ca 23 595 000 kr). Mikroskopiska inklusioner s.k. "silk" är vanliga hos rubiner och visar sig som ett fint damm som utjämnar ljuset genom rubinen och förstärker dess skönhet. Idag tror man att rubiner har förmågan att ge integritet, lycka och hängivenhet. Den förstärker också generositet och bringar framgång. Den tros även framkalla romantisk kärlek och verka skyddande för hem, ägodelar och barn ©.
Produkter
Övrigt