LEPIDOLIT

KUL ATT VETA: Lepidolit är förtroendets, lugnets och acceptansens sten. Den sägs ha en starkt avslappnande och lugnande effekt samt förmågan att stärka självförtroendet. Inom healingen används den för att minska stress, oro, depression, panik, ilska och alla former av beroende. Den har också ord om sig att vara en beskyddande sten som bringar framgång inom affärer och karriär. Lepidolit är en ovanlig sten som först under det senaste årtiondet blivit tillgänglig på marknaden ©.
Produkter
Övrigt