LEMON KVARTS

KUL ATT VETA: Lemon kvarts förekommer ibland naturligt och beror på små förekomster av järn som reagerar med stenens kristallstruktur, men oftast är färgen ett resultat av en behandling som består av att stenen utsätt för gamma-strålning. Resultatet från behandlingen är permanent och inga rester av strålningen finns kvar i stenarna, så de är helt ofarliga att använda. Stenen är en väldigt vacker gul variant av kvarts som skiljer sig från citrin genom att dess gula nyanser går åt det gröna hållet, medan de hos citrin går åt orange. Lemon kvarts hittas naturligt främst i Brasilien, men förekommer även på vissa lokaliteter i Afrika, USA, Kanada och Europa. Inom metafysiken används stenen för att öppna upp den spirituella världen, skingra onda tankar – både inkommande och utgående- samt eliminera oro, depression och tvivel på sig själv. Man tror också att stenen hjälper till att fokusera tankarna och bringar balans och lycka ©.
Produkter
Övrigt