JADE

KUL ATT VETA: Jade är det gemensamma namnet på de stenar som kom till Europa från Kina och Centralamerika. Det var inte förrän 1863 som man insåg att det faktiskt handlade om två skilda mineraler, jadeit och nephrit, men då olyckan redan var skedd så fortsatte man för enkelhetens skull helt enkelt att kalla dem gemensamt för jade. Hårdheten hos jade är anmärkningsvärd (jadeit 7 och nephrit 6,5 på Moh’s hårdhetsskala). Den har större styrka än stål och har använts hos många civilisationer till yxor, knivar och andra vapen. Det är först på senare tid som jade har börjat användas som en symbolisk sten i dekorationer och religiösa artefakter. Idag är jade fortfarande uppskattad för sin skönhet. Dess mångfald av fäger är uppskattad, men de smaragdgröna färger som jadeit uppvisar är de mest eftersökta av samlare. Denna speciella sort av jadeit som kommer från Myanmar (f.d. Burma) kallas ”Imperial Jade” och har fått sin färg från krom (Cr). Andra färger beror på järn (gröna och bruna) och magnesium som ger de lila och violetta nyanserna. Nephrit är vanligtvis endast grön och gräddvit, medan jadeit kan uppvisa regnbågens alla färger. Namnet jade har sitt ursprung från spanskans ”piedra de hijada” som betyder ”länd-sten” och som användes av de indianska civilisationerna i Centralamerika. De trodde även att jade hade en välgörande effekt på njurarna och kallade stenen för ”lapis nephriticus” och där får vi en förklaring till var namnet nephrit har sitt ursprung. I Kina har jade alltid varit högt värderad, ungefär som guld och diamanter i västvärlden, och kallas för ”yu” som betyder ”den kungliga stenen”. I dag anses den vara en symbol för godhet och skönhet, och förkroppsligar Konfucius goda egenskaper i form av vishet, rättvisa, medkänsla, ödmjukhet och mod. Om man besöker en jade-marknad i dagens Kina så får man en uppfattning om stenens oerhörda betydelse för människorna i Asien. Jadeit är mer sällsynt än nephrit och betingar därför ett högre värde. Nephrit fyndigheter har hittats i Kina, Nya Zeeland, Ryssland, Guatemala och de schweiziska alperna. Jadeit hittas i Kina, Ryssland och Guatemala, men de absolut bästa stenarna kommer från Myanmar (Burma) ©.
Produkter
Övrigt