ILLIT

KUL ATT VETA: Illit är ett samlingsnamn på en grupp av lerliknande mineraler som blivit uppkallade efter delstaten llinois i USA. Illit är endast 1-2 på Moh’s hårdhetsskala och används flitigt till utskurna hängen och snidade arbeten i Kina där den ofta säljs under namnet ”Zi Pao jade”, något som alltså är helt felaktigt och dessutom väldigt missledande. Hur som helst, ett vackert mineral som skiftar i gråvita, silvervita och ibland gröngråa nyanser ©.
Produkter
Övrigt