HEMIMORFIT

KUL ATT VETA: Hemimorfit är en sällsynt sten som upptäcktes första gången i Rumänien 1853 och förekommer i flera olika färger, bl.a. blågrön, grön, vit, brun och gul. Namnet har den fått efter sin kristallstruktur, hemi som betyder halv och morph som betyder form. Stenen anses av healers vara en kraftfull läkesten, och man tror också att den bringar tur och lycka ©.
Produkter
Övrigt