GASPEIT

KUL ATT VETA: Gaspeit är en mycket sällsynt sten som endast återfinns på ett fåtal lokaliteter i världen (Kanada och Australien). Den äppelgröna färgen är ganska unik och en del varianter är nästan neongröna. Stenen kan även innehålla bruna fläckar. Gaspeit är uppkallat efter Gaspe Peninsula, Quebec, där den hittades första gången 1966. Aboriginerna i Australien använder stenen för att frambringa visioner och garantera framgång. Inom metafysiken tror man att stenen ger tur och förhindrar förluster av alla slag. Gaspeit är 4,5 – 5 på Mohs hårdhetsskala ©.
Produkter
Övrigt