GABBRO

KUL ATT VETA: Gabbro är en grovkorning bergart som bildas av en basisk magma på stora djup i jordskorpan. Stenen består främst av plagioklas och pyroxen och kan hittas över hela jorden och även på månen. Gabbro är en vacker sten i svarta och grå nyanser som sällan påträffas inom smyckestillverkning ©.

Produkter
Övrigt