FÖRSTENAT TRÄ

Förstenat trä (fossiliserat trä) är en typ av fossil där det organiska materialet ersatts av mineraler (oftast silikater som t.ex kvarts) medan den ursprungliga strukturen av träet bevarats. Processen sker under jord när träet begravs under sediment och slutligen konserveras på grund av avsaknaden av syre. Då mineralrikt vatten rinner genom sedimenten fastnar mineraler i plantans celler och vartefter cellulosan bryts ner så bildas en sten i dess ställe. De vackra och varierande färgerna hos fossiliserat trä orsakas av de olika mineraler som tränger in i träet tillsammans med silikaterna. Järnoxid färgar träet orange, rost, rött eller gult. Magnesiumoxid ger blå, lila och svarta nyanser. Det sägs att fossiliserat trä är bra att bära när man känner sig lite “oroad” eftersom det påminner oss om hur gammalt och stort universum är och på så sätt får oss att se hur små våra egna problem egentligen är ©.
Produkter
Övrigt