CELESTIN

KUL ATT VETA: Celestin är en sällsynt sten och en favorit bland många mineral samlare. Den har en ljust himmelsblå färg som är helt fantastisk och unik i stenarnas värld. De flesta stenar uppvisar också ett inneliggande skimmer som varierar i styrka beroende på från vilket håll stenen ses. Celestin sägs ha fått sin kraft från änglar och ger sin bärare förmågan att komma i kontakt och kommunicera med änglar på alla plan. Stenen tros ha förmågan att öka medvetandet och används inom healing bl.a. för att bota ögonsjukdomar, psykiska åkommor och för att avlägsna gifter ©.
Produkter
Övrigt