BRONZIT

KUL ATT VETA: Järn spelar en viktig roll i skapandet och färgen av många stenar. En av moder naturs mest dramatiska skapelser där järn ingår är bronzit. Dessa magiska stenar är resultatet av en uråldrig primal interaktion mellan väder och geologiska trauman och de vanligt förekommande ämnena järn och kiseloxid. Resultatet blev en mörk svartbrun eller grönaktig sten fläckad och srimmad med gyllene mönster. Stenar av hög kvalitet uppvisar även det fenomen som kallas chatoyancy (Cats Eye effekt). Bronzit kallas både "Stone of Focused Action" och "Stone of Courtesy". Den sägs hjälpa till att öka självsäkerheten, förbättra förmågan att kontrollera sina egna handlingar samt förstärka förmågan att ta kontroll över sitt eget liv. Den tros även hjälpa oss att vidta nödvändiga åtgärder samtidigt som vi kan fortsätta att vara älskvärda och artiga. Inom healing används bronzit för att minska muskelspänningar och dämpa symptom orsakade av emotionella och psykosomatiska åkommor ©.
Produkter
Övrigt