ASTROPHYLLIT

KUL ATT VETA: Astrophyllit är ett mycket sällsynt mineral som först hittades 1854 på ön Laven i Norge. Namnet kommer från de grekiska orden ”astron” som betyder stjärna och ”phyllon” som betyder blad och syftar på stenens stjärnlika kristallformationer. Stenens fantastiska metalliska skimmer och mörka färg kontrasterar skarpt mot den ljusare matrix som vanligtvis finns inuti stenen. Inom metafysiken tror man att stenen har förmåga att förstärka självförtroendet, intellektet, insikten och återhämtning samt uppväcka dolda krafter. Astrophyllit hittas endast på ett litet antal avlägset belägna platser i världen; Mont-Saint-Hilaire i Kanada, Pikes Peak i Colorado, Narsarsuk och Kangerdluarsuk på Grönland, Brevig i Norge samt på Kola-halvön i Ryssland ©.
Produkter
Övrigt