ARAGONIT

KUL ATT VETA: Namnet aragonit kommer från orten Aragon i Spanien där man först hittade stenen. Aragonit är en polymorf av kalcit, men är både hårdare och har en högre gravitet. Aragonit formas vid högre tryck och lägre temperatur än kalcit. Den kan ha många olika färger och vara genomskinlig eller opak. Aragonit är mer sällsynt än kalcit och kan hittas i Spanien, Marocko, Tyskland och på Sicilien. Aragonit sägs vara hjälpsam mot magproblem samt verka lugnande i perioder av stress och irritation ©.
Produkter
Övrigt