ANHYDRIT

KUL ATT VETA: Anhydrit (angelit) är en mycket sällsynt sten som hittades första gången 1987. Stenen förekommer i vitt, grått, färglöst och blå till violetta nyanser. Inom metafysiken tror man att stenen hjälper till att kommunicera med änglar, förstärker telepatisk kommunikation och förmågan att hantera ilska ©.
Produkter
Övrigt